Turn & Fun dagen

Recreatieve turn wedstrijden met een hoog fun gehalte

Oefenstof Turn & Fun dagen 2022

Wil je alvast de oefenstof voor de Turn & Fun dag 12+ bekijken, dan kan je hier terecht (let op: hier komen wellicht nog wel aanpassingen op)

De toestellen van dit seizoen zijn balk, vloer en minitramp voor de meisjes,
voor de jongens zijn dit rek, vloer en minitramp.

Let op 1: De vloeroefening vindt altijd plaats in 1 baan zonder muziek; dus bij
keuze geldt dat de lange-mat oefening geldt en als er alleen een vloeroefening op muziek in de oefenstof
staat, dan moet hier zelf een lange-mat oefening van gemaakt worden.
Dit door de onderstreepte / dik-gedrukte elementen achterelkaar in dezelfde volgorde uit te voeren;
daarbij mogen extra pasjes en halve draaien toegevoegd worden om een lopende vloeiende oefening te creeren.

Let op 2: Voor zowel balk als vloer bij de D-oefenstof dames geldt dat de jurering plaatsvindt
op de onderstreepte / dik-gedrukte elementen. Voor de choreografie heeft men de keuze deze wel of niet uit te voeren,
maar deze wordt niet meegenomen in de jurering.

leeftijd NTS geboortejaren niveaus
Meisjes 7-9 jaar (voor)instap 2015, 2014 en 2013 R3, R2, D3, D2 en D1
Meisjes 10 jaar pupil 1 2012 R3, R2, R1, D4, D3, D2 en D1
Meisjes 11 jaar pupil 2 2011 R3, R2, R1, D4, D3, D2 en D1
Meisjes 12-13 jaar jeugd 1 + jeugd 2 2010 en 2009 R3, R2, R1, D4, D3, D2 en D1
Jongens 7-9 jaar benjamin + instap 1e jaar 2015, 2014 en 2013 N21 t/m N15
Jongens 10-13 jaar instap 2e jaar, Pupil 1 + jeugd 1e jaars 2012, 2011, 2010 en 2009 N21 t/m N13

Let op: de meisjes 13 jaar (jeugd 2) mogen meedoen aan de Turn & Fun dagen echter turnen zij wel dezelfde (voorgeschreven) oefenstof als de meisjes 12 jaar (jeugd 1)

Let op: De D-oefenstof is per geboortejaar verschillend (een pupil 1 D1 heeft een andere oefening als een pupil 2 D1). De R-oefenstof is gelijk voor alle geboortejaren, maar men kan wel keuze maken uit de moeilijkheid door R3, R2, R1. Nu instap ook een niveau D3 heeft, is het niveau R1 hier komen te vervallen vanwege het geringe verschil in oefenstof.

De prijsuitreiking vindt plaats per niveau per leeftijdsklasse. Daar waar de aantallen deelnemers erg groot of klein zijn, kan de organisatie de leeftijdsklasse verder uitsplitsen of samenvoegen op leeftijd.

Oefenstof minitramp

Per niveau spring je 2 sprongen naar keuze uit een van de onderstaande tabellen (afhankelijk van je niveau). De beste sprong telt.
Let op: Ook voor de (voor)instap is het niet toegestaan om banken te gebruiken voor de aanloop.

Meisjes R3, R2, R1, D4 en D3-instap,
Jongens N21

sprong D-score
Streksprong2,60
Hurksprong3,40
Spreidsprong3,40
Skatesprong3,40
Streksprong ½ draai3,40
Spreidhoeksprong3,40
Streksprong 1/1 draai4,00
Hoeksprong4,00
Salto voorover gehurkt4,10

Meisjes D3 (behalve instap), D2 en D1,
Jongens N20 en hoger

sprong D-score
Spreidhoeksprong3,40
Streksprong 1/1 draai4,00
Hoeksprong4,00
Salto voorover gehurkt4,10
Salto voorover gehoekt4,20
Salto voorover gestrekt4,30
Salto voorover gehurkt ½ draai4,40
Salto voorover gehoekt ½ draai4,50
Barani4,50

Oefenstof balk + vloer meisjes

Niveau Leeftijd

R3 alle R oefenstof balk pagina 3 R oefenstof vloer pagina 3
R2 alle R oefenstof balk pagina 2 R oefenstof vloer pagina 2
R1 alle behalve (voor)instap R oefenstof balk pagina 1 R oefenstof vloer pagina 1

D3 (voor)instap D oefenstof balk pagina 9 D oefenstof vloer pagina 10
D2 (voor)instap D oefenstof balk pagina 5 D oefenstof vloer pagina 8
D1 (voor)instap D oefenstof balk pagina 2 D oefenstof vloer pagina 3

D4 pupil 1 D4 oefenstof pagina 6 D4 oefenstof pagina 14
D3 pupil 1 D oefenstof balk pagina 18 D oefenstof vloer pagina 19
D2 pupil 1 D oefenstof balk pagina 15 D oefenstof vloer pagina 17
D1 pupil 1 D oefenstof balk pagina 11 D oefenstof vloer pagina 12

D4 pupil 2 D4 oefenstof pagina 8 D4 oefenstof pagina 16
D3 pupil 2 D oefenstof balk pagina 27 D oefenstof vloer pagina 27
D2 pupil 2 D oefenstof balk pagina 24 D oefenstof vloer pagina 25
D1 pupil 2 D oefenstof balk pagina 21 D oefenstof vloer pagina 21

D4 jeugd 1 + jeugd 2 D4 oefenstof pagina 11 D4 oefenstof pagina 18
D3 jeugd 1 + jeugd 2 D oefenstof balk pagina 36 D oefenstof vloer pagina 35
D2 jeugd 1 + jeugd 2 D oefenstof balk pagina 33 D oefenstof vloer pagina 33
D1 jeugd 1 + jeugd 2 D oefenstof balk pagina 30 D oefenstof vloer pagina 29

Oefenstof rek + vloer jongens

Niveau Leeftijd

N21 t/m N15 alle NTS vanaf pagina 219 NTS vanaf pagina 40
N14 + N13 instap 2e jaar, Pupil 1 + jeugd 1e jaars (10-13) NTS vanaf pagina 228 NTS vanaf pagina 49