Turn & Fun dagen

Recreatieve turn wedstrijden met een hoog fun gehalte

Oefenstof Turn & Fun 12+


In het NTS is geen verplichte oefenstof meer vanaf jeugd 2. De Turn- en fundag 12+ gebruikt traditioneel wel verplichte oefenstof t/m senioren.
Daarom is door de commissie Turn & Fun, samen met de deelnemende verenigingen, een oefenstof ontwikkeld speciaal voor deze wedstrijd. Deze oefenstof is afgeleid van het NTS.

Met deze oefenstof heb je als train(st)er alles bij de hand en hoef je niet zelf nog het NTS in te duiken. Ben je al bekend met het NTS? Gebruik dan toch deze oefenstof, omdat we choreografie geschrapt hebben en kleine wijzigingen gemaakt hebben.

Leeftijden en niveaus

leeftijd NTS geboortejaren niveaus
Meisjes 12-13 jaar jeugd 1 + jeugd 2 2008 en 2007 TF6, TF5, TF4, TF3, TF2, TF1
Meisjes 14-15 jaar junior 2006 en 2005 TF6, TF5, TF4, TF3, TF2, TF1
Dames vanaf 16 jaar senior ≤ 2004 TF6, TF5, TF4, TF3, TF2, TF1
Jongens 12-13 jaar - 2008 en 2007 N21 t/m N13
Jongens 14-15 jaar - 2006 en 2005 N21 t/m N13
Jongens vanaf 16 jaar - ≤ 2004 N21 t/m N13

Toestellen

Op de Turn & Fun dag 12+ worden 4 toestellen geturnd. Voor de meisjes / dames zijn dit spong (minitramp), brug, balk en vloer. Voor de jongens / heren zijn dit sprong (minitramp), brug gelijk, ringen en vloer.

Oefenstof sprong

Per niveau spring je 2 sprongen naar keuze uit een van de onderstaande tabellen (afhankelijk van je niveau). De beste sprong telt.

Jongens niveau 21

sprong D-score
Streksprong2,60
Hurksprong3,40
Spreidsprong3,40
Skatesprong3,40
Streksprong ½ draai3,40
Spreidhoeksprong3,40
Streksprong 1/1 draai4,00
Hoeksprong4,00

Meisjes TF6 t/m TF1,
Jongens niveau 20 en hoger

sprong D-score
Spreidhoeksprong3,40
Hoeksprong4,00
Streksprong 1/1 draai4,00
Salto voorover gehurkt4,10
Salto voorover gehoekt4,20
Barani4,30
Salto voorover gehurkt ½ draai4,40
Salto voorover gehoekt ½ draai4,50
Salto voorover gestrekt4,50

Overige oefenstof meisjes / dames

Let op: er zijn op 7 oktober 2019 nog aanpassingen gemaakt in de balk oefenstof! Voor de andere toestellen zijn geen aanpassingen gemaakt, anders dan dat de oefenstof wat leesbaarder gemaakt is

Je kan de oefenstof voor de andere toestellen hier downloaden

Overige oefenstof jongens / heren

Sprong

Zie oefenstof sprong

Brug gelijk

Zie NTS 2017 heren brug gelijk oefenstof vanaf pagina 37

Ringen

Zie NTS 2017 heren ringen oefenstof vanaf pagina 107

Vloer

Zie NTS 2017 heren vloer oefenstof vanaf pagina 41