Turn & Fun dagen

Recreatieve turn wedstrijden met een hoog fun gehalte

Turn & Fun dag 12+ Leiden
14 december 2019


Inschrijvingen

Aanmelding

Wedstrijd

Kleedgelegenheid

EHBO

Locatie

Oefenstof

Voor de Turn & Fun dag 12+ is speciale oefenstof ontwikkeld omdat het NTS niet voorziet in voorgeschreven oefenstof vanaf jeugd 2. Deze is hier te vinden.

Tijdschema

De indeling en het tijdschema zullen na het sluiten van de inschrijving bekend gemaakt worden.